Cele Fundacji obejmują:
1. realizowanie i wspieranie działań edukacyjnych
2. rozwijanie międzynarodowej współpracy edukacyjnej
3. realizowanie i wspieranie działań w zakresie rozwoju społecznego
4. realizowanie i wspierania międzynarodowej kooperacji w dziedzinie rozwoju społeczeństw.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i finansowanie programów pomocy charytatywno-opiekuńczo-socjalnej dla młodzieży niepełnosprawnej
2. prowadzenie placówek charytatywnych, opiekuńczych i socjalnych
3. udzielanie wsparcia finansowego instytucjom i organizacjom prowadzącym placówki charytatywne i opiekuńcze
4. organizowanie i finansowanie wolontariatu akcji humanitarnych
5. prowadzenie różnych form edukacji dzieci i młodzieży, na wszystkich poziomach, tj. w szczególności szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, szkół wyższych licencjackich, szkół wyższych magisterskich, studiów podyplomowych
6. udzielanie zdolnej młodzieży stypendiów finansowych w celu umożliwienia odbywania nauki w szkole wyższej
7. organizowanie i obsługę systemów stypendialnych dla młodzieży, finansowanych przez podmioty publiczne i prywatne
8. organizowanie i finansowanie staży zawodowych i edukacyjnych w instytucjach publicznych i prywatnych, w kraju i zagranicą, dla zdolnej młodzieży, w celu zdobywania wiedzy teoretycznej i doświadczeń praktycznych
9. organizowanie i finansowanie pomocy socjalnej na rzecz krajów rozwijających się
10. organizowanie i finansowanie programów edukacyjnych i szkoleniowych dla młodzieży z krajów Afryki, a w szczególności z Kamerunu
11. organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów edukacyjnych i oświatowych, a także propagujących ideę międzyludzkiej solidarności w zakresie spraw charytatywnych i społecznych
12. udział w krajowych, w ramach Unii Europejskiej oraz międzynarodowych programach kooperacji dotyczących edukacji i rozwoju społeczeństw.