Instytut Edukacji i Rozwoju

Fundacja – Instytut Edukacji i Rozwoju rozpoczęła swą działalność 20 lutego 2004 r. a od 10.11.2009 r. otrzymała status jako Organizacja Pożytku Publicznego. Przedmiot działalności to m. in.: – realizowanie i wspieranie działań edukacyjnych – rozwijanie międzynarodowej współpracy edukacyjnej – realizowanie i wspieranie działań w zakresie rozwoju społecznego – realizowanie i wspieranie międzynarowdowej kooperacji w dziedzinie rozwoju społeczeństwa. Instytut Edukacji i Rozwoju składa serdeczne podziękowanie Fundatorom oraz wszystkim instytucjom i osobom dzięki którym mogła prowadzić swą działalność.

Fundacja Instytut Edukacji i Rozwoju – Organizacja Pożytku Publicznego

42-200 Częstochowa, ul Lompy 10,  tel. +48 603 503 080, email:   ieir@ieir.org.pladministracja@ieir.org.pl

KRS 0000182271, NIP 5732557696, REGON 152149260,

Konto bankowe: BNP Paribas Polska 39 1600 1097 0002 3405 5333 0001    BIC: PPAB PL PK