Prezes Zarządu Fundacji
ks. prof. dr hab. dr h.c  Andrzej Kryński

Wiceprezesi:
mgr Jacek Kierat
inż. Krzysztof Ziołek
dr Wojciech Żukowski
mgr Jowita Ziołek-Barczak

HONOROWA RADA PATRONÓW
prof. Aime Caekelberg – Przewodniczący
prof. nzw. dr hab.  Wojciech Podlecki -Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Maciej Rudnicki – Sekretarz